Forsiden

Om båten

For familien

Firmaturer

Betingelser

Bilder

Kontakt

Betingelser

Leiekontrakt

Leiekontrakt  må underskrives ved bestilling.

Under følger noen av hovedpunktene i kontrakten:

Betaling:

50% ved bestilling.
50% 30 dager før avreise.

Depositum:

25 000,- kr betales senest  ved avreise.
Depositumet skal blant annet dekke eventuell egenandel ved skade.

Overlevering:

Ukesleie:
Båten hentes Fredag kl. 16.
Båten leveres tilbake fredag kl 12.
(Andre dager/tidspunkt etter avtale)

Weekend-leie:
Båten hentes fredag kl 16.
Båten leveres tilbake søndag kl 19.


Andre leieperioder og overleveringstidspunkt etter avtale.